Την υπεργολαβία του πολύ σημαντικού έργου της "«Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου  ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»"ανέλαβε πρόσφατα ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η SingularLogic αλλά όλο το έργο τοπικά θα εκτελεστεί από την εταιρεία μας. Η ανάδειξη την SingularLogic ως αναδόχου του έργου αναδεικνύει την πολύ μεγάλη εξειδίκευση της εταιρείας στο λογισμικό του Δημόσιου τομέα και η ανάθεσή της εκτέλεσης του έργου στη ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ αποδεικνύει την εμπιστοσύνη προς αυτήν από τη SingularLogic και βεβαίως την υψηλή τεχνική κατάρτιση των τεχνικών της εταιρείας μας.