Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μετεγκατάσταση του λογιστικού γραφείου του κου Αλιάζη σε νέους σύγχρονους και άνετους χώρους. Η μετεγκατάσταση συνοδεύτηκε από την προμήθεια νέου μηχανογραφικού εξοπλισμού, νέας δομημένης καλωδίωσης και τηλεφωνικού κέντρου. Η ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ εκτέλσε άψογα ένα ακόμη σημαντικό έργο.