Την προμήθεια, εγκατάσταση, εκπαίδευση και υποστήριξη της  ξενοδοχειακής εφαρμογής Singular Hotel System και του απαραίτητου μηχανογραφικού εξοπλισμού στο ξενοδοχείο PARK (www.hotel-park.gr) στο Τσιλιβί Ζακύνθου ανέλαβε η ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, έχοντας ήδη ξεπεράσει τις 60 ενεργές εγκαταστάσεις του συγκεκριμένου προϊόντος. Να υπενθυμίσουμε ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Singular Hotel System όπως η μεγάλη σταθερότητα και ταχύτητα λειτουργίας, η ενιαία βάση δεδομένων αλλά και η άρτια υποστήριξη τόσο από τη ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ όσο και από τη SIGULARLOGIC είναι οι αιτίες, που έκαναν τόσο δημοφιλές το συγκεκριμένο προϊόν.