ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 500 εκ. ΕΥΡΩ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ"

Νέες δράσεις, ύψους 500 εκατ. ευρώ, για επιχειρήσεις προγραμματίζει το Υπουργείο Οικονομικών για τους επόμενους 12 μήνες μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» που έχει συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 2 δισ. ευρώ. Το εύρος των συγκεκριμένων δράσεων για τις επιχειρήσεις εξαρτάται από την τελική ζήτηση και μπορεί να αγγίξει και το 25% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.

Ειδικότερα, δρομολογούνται οι εξής δράσεις:

 • Ψηφιακή ασφάλεια επιχειρήσεων: Επιχειρήσεων έως 70% για την υλοποίηση σχεδίων ασφάλειας και αποκατάστασης, την απόκτηση εξοπλισμού-λογισμικού ασφάλειας και την ανάπτυξη ασφαλών ψηφιακών συναλλαγών (Nήμα δράσεων 4 - Ψηφιακή ασφάλεια).

  Δικαιούχοι: Όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις.

  Προϋπολογισμός: 10 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη, δηλαδή επιδότηση επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ.

  Έναρξη: Ήδη σε εξέλιξη.

 • Επιδότηση τουριστικών επιχειρήσεων για τη δημιουργία πολυγλωσσικών δικτυακών τόπων προβολής με ηλεκτρονικές κρατήσεις (συμπεριλαμβανομένων πληρωμών) με ταυτόχρονη ανάπτυξη διαδραστικού περιεχομένου προβολής της ευρύτερης περιοχής σε γεωγραφικές πλατφόρμες, δημιουργία χώρων WiFi κλπ. (Ν6 - Ψηφιακή υποστήριξη της ποιότητας ζωής).

  Δικαιούχοι: 9.000 ξενοδοχεία και περίπου 20.000 καταλύματα

  Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 80 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη (αναλόγως της ζήτησης), δηλαδή επιδότηση επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους έως 130 εκατ. ευρώ.

  Έναρξη: Ιούνιος 2009.

 • Επιδότηση ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων για τη βελτίωση της προβολής και της προώθησης των προϊόντων τους, αξιοποιώντας τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πολυγλωσσικές πλατφόρμες. (Nήμα δράσεων 8 - Εξωστρέφεια).

  Δικαιούχοι: Οι ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών τουλάχιστον 20% από εξαγωγές.

  Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 30 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη (αναλόγως της ζήτησης), δηλαδή επιδότηση επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους έως 60 εκατ. ευρώ.

  Έναρξη: Ιούλιος 2009.

 • Χρηματοδότηση δημιουργίας ψηφιακών καταστημάτων με πλήρως ηλεκτρονικές συναλλαγές και δημιουργία ενιαίων ηλεκτρονικών χώρων παρουσίασης-προβολής τους με τη μορφή «εικονικών ηλεκτρονικών πολυκαταστημάτων» (Νήμα δράσεων 2 - Ψηφιακός καταναλωτής).

  Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 60 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη (αναλόγως της ζήτησης), δηλαδή επιδότηση επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους έως 120 εκατ. ευρώ.

  Έναρξη: Οκτώβριος 2009.

 • Ψηφιακή επιχειρηματικότητα: Χρηματοδότηση έναρξης νέων επιχειρήσεων που βασίζονται σε επιχειρηματικά μοντέλα που αξιοποιούν δυναμικά τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (Νήμα δράσεων 5 - Ψηφιακή υποστήριξη εργασίας).

  Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 50 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη (αναλόγως της ζήτησης), δηλαδή επιδότηση επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους έως 100 εκατ. ευρώ.

 • Ψηφιακά ταμεία και ηλεκτρονική διασύνδεση με τα φαρμακεία: Στο πλαίσιο της ψηφιακής στρατηγικής, προγραμματίζεται να υλοποιηθεί με πόρους του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) η δημιουργία ψηφιακών ταμείων. Σκοπός των ψηφιακών ταμείων είναι η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους (ενημέρωση, ειδοποιήσεις, συνταγογραφήσεις κ.λπ. μέσω Internet). Στο πλαίσιο των ψηφιακών Ταμείων σχεδιάζεται η ηλεκτρονική τους διασύνδεση με τα φαρμακεία. Προς τον σκοπό αυτό, σχεδιάζεται η διανομή στα φαρμακεία εκπτωτικού κουπονιού μέσω του οποίου θα μπορούν να αποκτούν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό πληροφορικής, για τη διασύνδεσή τους με τα ψηφιακά Ταμεία.

  Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 60 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη.

 • Χρηματοδότηση επιμέρους κλάδων της οικονομίας για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, π.χ. ταξί για εγκατάσταση GPS κ.λπ., νήμα δράσεων 5 -Ψηφιακή υποστήριξη εργασίας.