Διαχείριση ελαιοτριβείου & εμπορική διαχείριση μαζί.

Τα “δυνατά” σημεία της προτεινόμενης λύσης είναι:

  • Διαχείριση παραστατικών με δυνατότητα μετατροπής τους σε οποιοδήποτε άλλο παραστατικό αφορά την διακίνηση ελαιολάδου.
  • Διαχείριση παραστατικών αποστολής πυρήνα σε ελαιοπυρηνουργεία.
  • Διαχείριση πολλών αποθηκευτικών χώρων ελαιολάδου και πυρήνα.
  • Διαχείριση εμπορίας και τυποποίησης ελαιολάδου μέσα από την διαχείριση του ελαιοτριβείου (δεν απαιτείται ξεχωριστό πρόγραμμα πωλήσεων).
  • Πολλαπλές εκτυπώσεις ελέγχου λειτουργίας του ελαιοτριβείου (κατά τα πρότυπα τα οριζόμενα από τον Νόμο).
  • Αυτόματη ενημέρωση λογιστικής (ενδιαφέρει τον Λογιστή).