Στην ΛΟΥΤΑΣ Α.Ε. έγινε μετάπτωση της εμπορικής τους διαχείρισης και της Γενικής λογιστικής σε εφαρμογές που βασίζονται στην βάση δεδομένων MS-SQL -  συγκεκριμένα προμηθεύτηκε την εφαρμογή SingularLogic Control-4 καθώς επίσης και την εφαρμογή Singular Γενική Λογιστική. Με τις παραπάνω εφαρμογές καλύπτουμε τις ανάγκες του τμήματος catering το οποίο λειτουργεί για την χονδρική τιμολόγηση των επαγγελματιών του νησιού μας.

Η επιχείρηση ανέπτυξε ακόμη περισσότερο την δραστηριότητα της στην λιανική πώληση με νέους σύγχρονους και εξειδικευμένους χώρους και η εταιρεία μας φρόντισε για τον εξοπλισμό τους σε δικτυακές ζυγιστικές μηχανές καθώς επίσης και σε ταμειακό σύστημα λιανικής πώλησης με την εφαρμογή της SingularLogic ONE TOUCH RETAIL. Με τις παραπάνω βελτιώσεις η επιχείρηση εξυπηρετεί καλύτερα και γρηγορότερα τους πελάτες της ενώ ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες φορολογικές και οικονομικές απαιτήσεις.

Σημαντικές  αναβαθμίσεις έγιναν και στον εξοπλισμό Hardware, πραγματοποιήθηκε δομημένη καλωδίωση, η εταιρεία προμηθεύτηκε σύγχρονo Server , Pc's, καθώς επίσης δικτυακούς εκτυπωτές και δικτυακό φωτοαντιγραφικό Canon.