Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού εμπορικής διαχείρισης της SingularLogic καθώς και η εκπαίδευση στην εφαρμογή Control IV στην επιχείρηση οικοδομικών υλικών ΑΦΟΙ ΛΙΒΕΡΗ ΟΕ.