Το PocketBiz Retail συμβάλλει στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών απογραφής και παραλαβής από προμηθευτές. Παράλληλα ενισχύει τους πωλητές που πραγματοποιούν πωλήσεις στο ράφι αφού είναι ενήμεροι για τους τιμοκαταλόγους, τις εκπτώσεις και τα αποθέματα ειδών σε πολλαπλούς αποθηκευτικούς χώρους.

Μερικές από τις βασικές εργασίες οι οποίες μπορούν να διεκπεραιωθούν μέσω του PocketBiz Retail:
-Παραγγελιοληψία
-Έλεγχος τιμών στο ράφι
-Παραλαβή
-Απογραφή

Με τη χρήση ενός υπολογιστή παλάμης (PDA) ο πωλητής μπορεί να είναι πάντα ενήμερος για τα είδη και τις ποσότητες που υπάρχουν διαθέσιμα στην αποθήκη, να καταγράφει τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει ο πελάτης, να σημειώνει τις εκπτώσεις που θέλει να πραγματοποιήσει και αυτόματα να ενημερώνει την αποθήκη και το ταμείο προκειμένου να ετοιμαστεί η παραγγελία.
Παράλληλα ο χρήστης της εφαρμογής μπορεί να εκτελεί εύκολα και γρήγορα τις παραγγελίες από προμηθευτές που έχουν ήδη εισαχθεί στο σύστημα. Κατά την παραλαβή μπορεί να ελέγξει αν οι συγκεκριμένες ποσότητες και τα είδη ήταν περασμένα στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της εταιρία και να την συσχετίσει με την αντίστοιχη παραγγελία. Μπορεί επίσης να ενημερωθεί για τις θέσεις της αποθήκης στις οποίες υπάρχει το συγκεκριμένο είδος που παραλαμβάνεται καθώς και της ποσότητας που υπάρχει σε κάθε θέση.
Τέλος αυτοματοποιείτε πλήρως η διαδικασία απογραφής αφού ο υπεύθυνος μπορεί να καταχωρήσει κατά την απογραφή παρτίδες προϊόντων, να εισάγει ποσότητες ανά είδος ή να ορίσει την αυτόματη εισαγωγή ποσότητας από το σύστημα.

Οφέλη από τη χρήση του PocketBiz Retail:
 Καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων
 Αποτελεσματικότερες πωλήσεις
 Μείωση λειτουργικού κόστους
 Βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες
 Λιγότερα λάθη κατά τη συλλογή των παραγγελιών
 Ορθολογικότερη διαχείριση των αποθεμάτων
 Μείωση των απαιτούμενων χρόνων διεκπεραίωσης εργασιών