Ανακοινώθηκε χθες 19/07/2010 η έναρξη του νέου προγράμματος ενίσχυσης υφιστάμενων αλλά και νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών " Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες ".
-  Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
- Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις  29-07-2010 μέχρι τις 30-09-2010 ώρα 14:00, μέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) www.efepae.gr.
- Δημόσια δαπάνη: 200.000.000,00€ (140.000.000,00€ για υφιστάμενες και 60.000.000,00€ για νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις).
- Η κάθε πρόταση πρέπει να είναι προϋπολογισμού από 50.000,00€ έως 400.000,00€ (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση:
- Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του ορισμού των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε., Παράρτημα ΙΙ Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος.
- Νέες και υπό σύσταση (start –up) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του ορισμού των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε., Παράρτημα ΙΙ Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος του τομέα της μεταποίησης ή άλλων τομέων που επιθυμούν να επεκταθούν σε μεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους τομείς της μεταποίησης όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος και αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.

Επιλέξιμες Δαπάνες
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού μπορεί να ανέρχεται και στο 100% του προϋπολογισμού της πρότασης.  Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και τις ακόλουθες επιλέξιμες δαπάνες:
- Δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού, μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού και ειδικών εγκαταστάσεων ο οποίος αφορά χώρους παραγωγικούς και αποθηκευτικούς στην Ελλάδα :
- Συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου λογισμικού για τη δημιουργία ή ανάπτυξη ηλεκτρονικής αποθήκης στο χώρο του βιομηχανοστασίου.
- Εξοπλισμού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου και γενικότερα “e-business management” και “e-business development” (B2B ή B2C, ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης).
- Εξοπλισμού παρακολούθησης λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή, διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, data collection, CRM, ERP, κ.λ.π.).
- Μηχανογραφικού εξοπλισμού π.χ. Η/Υ, εκτυπωτές.
- Εξοπλισμού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET (VPN).
- Εξοπλισμού γραμμικού κωδικοποιητή (bar code). Συστήματα αυτόματης σήμανσης, ιχνηλασιμότητας, κοστολόγησης και τιμολόγησης προϊόντων – εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης διαμορφώνεται από 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τους Νομούς Αττικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής,Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας), της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδων, Δωδεκανήσου), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας,
Βοιωτίας, Ευρυτανίας), 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τους Νομούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων) τους Νομούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου), τους Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς), της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας) της Περιφέρειας Κρήτης (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων), και 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τους Νομούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου), της Περιφέρειας Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας),
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, Σάμου), καθώς και τους Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας).