Ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την εταιρεία μας εκτεταμένο Rollout μηχανογραφικού εξοπλισμού στο Δήμο Αρκαδίων Ν. Ζακύνθου. Η προμήθεια ανατέθηκε στην εταιρεία μας έπειτα από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.