Πηγή: SingularLogic

Μια σειρά από άρθρα του ΚΦΑΣ καταργήθηκαν με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολύ μεγάλες αλλαγές στην τιμολόγηση και στην διακίνηση αγαθών.

1) Καταργήθηκαν τα πρόσθετα βιβλία παροχής ασφαλών πληροφοριών, (δηλαδή κατά περίπτωση τα βιβλία πόρτας, εισερχομένων πελατών και μαθητολογίου).
Οι ακόλουθες κατηγορίες επαγγελματιών που τηρούσαν πρόσθετα βιβλία εκδίδουν πλέον αθεώρητες χειρόγραφες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για την λιανική πώληση ή μηχανογραφημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, χωρίς σήμανση από φορολογικό μηχανισμό. Ρητά επίσης δεν υποχρεούνται να εγκαταστήσουν Φορολογική ταμειακή μηχανή (ΦΤΜ) για τις πωλήσεις υπηρεσιών τους (ΠΟΛ 1001/2014).
Σημειώνουμε ότι για πρώτη φορά επιτρέπεται στην Ελλάδα η έκδοση αποδείξεων λιανικής παροχής υπηρεσιών χωρίς φορολογική σήμανση και χωρίς καμία άλλη φορολογική προϋπόθεση.
Οι επαγγελματίες αυτοί είναι :

  • Ιατροί και οδοντίατροι
  • Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια, παιδικοί σταθμοί και πάσης φύσεως ιδιωτικές σχολές
  • Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και σκαφών αναψυχής
  • Ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτήρια
  • Ξενοδοχεία
  • Κάμπινγκ
  • Επιχειρήσεις ενοικίασης δωματίων και τουριστικών διαμερισμάτων
  • Οίκοι ευγηρίας, οικοτροφεία και μονάδες υποστήριξης ανάρρωσης ασθενών
  • Κέντρα αισθητικής και γυμναστήρια

2) Οι εκμεταλλευτές Φορτηγών Δημοσίας χρήσης και γενικά οι μεταφορείς θα εκδίδουν πλέον τιμολόγια αντί για φορτωτικές και αποδείξεις λιανικής αντί για αποδείξεις μεταφοράς.

3) Όλοι οι επαγγελματίες που ήταν γνωστοί με τον όρο ελεύθεροι επαγγελματίες, απαλλάσσονται από την εγκατάσταση φορολογικής ταμειακής  μηχανής και μπορούν να εκδίδουν αθεώρητες χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής παροχής υπηρεσιών. Αν όμως εκδίδουν μηχανογραφικά τις ΑΠΥ υποχρεούνται σε φορολογική σήμανση. Σύντομα, από ότι γνωρίζουμε,  θα δημοσιευθεί και σχετική ΠΟΛ που θα διευκρινίζει ότι η φορολογική σήμανση για στοιχεία λιανικής παραμένει για αυτή την κατηγορία.
Ελεύθεροι Επαγγελματίες είναι όσοι ασκούν το επάγγελμα του:
κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού.

4) Καταργούνται τα Δελτία Αποστολής ως στοιχεία του ΚΦΑΣ. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα στοιχεία αξίας που εκδίδονταν υποχρεωτικά με φορολογική σήμανση, διότι ήταν συνενωμένα με Δελτία αποστολής, είναι πλέον αθεώρητα ή μηχανογραφικά εκδίδονται χωρίς φορολογική σήμανση.
Ουσιαστικά η παράδοση εμπορευμάτων μπορεί να γίνεται με την συνοδεία παραστατικού αξίας, δηλαδή τιμολογίου ή απόδειξης λιανικής. Είναι προφανές ότι το τιμολόγιο σε αυτή την περίπτωση αντικαθιστά το μέχρι 31/12/2013 Τιμολόγιο – Δελτίο αποστολής.  Αν και δεν διακρίνεται στον ΚΦΑΣ από το τιμολόγιο που εκδίδεται εκ των υστέρων, είναι προφανές ότι μηχανογραφικά έχει άλλη λειτουργία διότι ενημερώνει και ποσότητες και όχι μόνο αξίες.

Όταν δεν εκδίδεται στοιχείο αξίας, κατά την μεταφορά πρέπει να εκδίδεται Δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογηθέντων εμπορευμάτων. Μπορεί όμως να παραμείνει και ο τίτλος Δελτίο Αποστολής χωρίς κανένα πρόβλημα και απλώς συνιστούμε να προστεθεί  η φράση  αυτή κάτω από τον τίτλο. Τα έγγραφα αυτά θα έχουν αρίθμηση αλλά θα εκδίδονται μηχανογραφικά χωρίς φορολογική σήμανση.
Το Δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογηθέντων εμπορευμάτων φέρει υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία ενός τιμολογίου όπως περιγράφονται στα άρθρ 9, 10 και 11 ΚΦΑΣ.
Άρα δεν είναι  υποχρεωτική πλέον η αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του μέσου μεταφοράς. Επίσης δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή επαγγέλματος και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του πελάτη (ίσχυε ήδη και το 2013). Δεν προκύπτει επίσης από κάποια διάταξη ότι πλέον υποχρεούται κάποιος να γράφει στο έγγραφο αυτό την ακριβή ώρα αναχώρησης, αλλά για το θέμα αυτό είναι καλύτερα να περιμένουμε την σχετική εγκύκλιο που θα εκδοθεί για την διακίνηση που μπορεί να εκφράσει άλλη άποψη.
Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου του ΥΠΟΙΚ αν ο πελάτης παραλάβει εμπορεύματα που δεν συνοδεύονται από έγγραφο, εκδίδει ο ίδιος το Δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογηθέντων εμπορευμάτων (ουσιαστικά ανάποδο δελτίο αποστολής).
Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι μια επιχείρηση που δεν κάνει λιανικές πωλήσεις δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιεί μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ για την σήμανση παραστατικών.

5) Η αποστολή αρχείων στη ΓΓΠΣ μέσω των ΕΑΦΔΣΣ αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες ματαιώνεται δια της αναβολής. Ήδη η σχετική εγκύκλιος είναι πλέον παρωχημένη, καθώς ο σχετικός πίνακας κωδικοποίησης παραστατικών περιλαμβάνει πλέον καταργημένα στοιχεία του ΚΦΑΣ.

6) Όταν μια επιχείρηση αγοράζει αγαθά από έναν μη υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει αθεώρητο τίτλο κτήσης (πρώην τιμολόγιο αγοράς).