Το Singular Control, είναι η σύγχρονη λύση για την ολοκληρωμένη μηχανογραφική υποστήριξη της εμπορικής δραστηριότητας και της οικονομικής διαχείρισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με προσαρμοστικότητα στις ανάγκες της επιχείρησης και ευελιξία στην αγορά καλύπτει όλες τις ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων αυτού του μεγέθους, παρέχοντας στον επιχειρηματία τη συνολική εικόνα της επιχείρησής του. Το Singular Control παρακολουθεί με ενιαίο τρόπο και μέσα από διαφορετικά υποσυστήματα ολόκληρο το κύκλωμα της εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης μιας επιχείρησης, παρέχοντας όλες τις δυνατότητες που είναι απαραίτητες για την πλήρη, ολοκληρωμένη και σύννομη μηχανογραφική λειτουργία. Το Singular Control ενσωματώνει και αξιοποιεί την τελευταία λέξη στην τεχνολογία της πληροφορικής.

Στην αγορά καλύπτει όλες τις ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων αυτού του μεγέθους, παρέχοντας στον επιχειρηματία τη συνολική εικόνα της επιχείρησής του.

Το Singular Control παρακολουθεί με ενιαίο τρόπο και μέσα από διαφορετικά υποσυστήματα ολόκληρο το κύκλωμα της εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης μιας επιχείρησης, παρέχοντας όλες τις δυνατότητες που είναι απαραίτητες για την πλήρη, ολοκληρωμένη και σύννομη μηχανογραφική λειτουργία.

Το Singular Control ενσωματώνει και αξιοποιεί την τελευταία λέξη στην τεχνολογία της πληροφορικής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Τεχνολογία Windows
Η μοναδική στην ελληνική αγορά εφαρμογή, σχεδιασμένη εξ' αρχής σε τεχνολογία Windows που εξασφαλίζει ευχρηστία, φιλικότητα και ταχύτητα.

Βάση Δεδομένων ΜS-SQL Server
Xρησιμοποιεί ως βάση δεδομένων την Microsoft SQL Server (MS-SQL), παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια δεδομένων, γρήγορη διαχείριση και επεξεργασία μεγάλων όγκων αρχείων, βέλτιστη απόδοση σε multi user περιβάλλον και ευελιξία στη χρήση εργαλείων και στη συνεργασία με άλλες εφαρμογές.

Internet
Η εφαρμογή είναι Web Enabled, διαθέτει δηλαδή ενσωματωμένη ειδική τεχνολογία για να μπορεί να εκμεταλλευτεί τις εξελιγμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω του Internet. Έτσι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο γίνεται χωρίς να απαιτείται έξοδος από την εφαρμογή, παρέχοντας άμεση επικοινωνία με τους συναλλασσόμενους και υποστηρίζοντας όλες τις διαδικτυακές επιχειρηματικές διαδικασίες.

Επίσης το Singular Control διασυνδέεται με την εφαρμογή ηλεκτρονικών πωλήσεων easycommerce της Delta Singular, δίνοντας τη δυνατότητα πωλήσεων μέσω του Internet (B2C sales).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA ΤΟΥ SINGULAR CONTROL

Ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας
Όλα τα υποσυστήματα της εφαρμογής συνεργάζονται αρμονικά και επικοινωνούν αυτόματα μεταξύ τους, λειτουργώντας από κοινού, με τρόπο τελείως διαφανή προς τον χρήστη.

Γρήγορη εκκίνηση λειτουργίας
Προσφέρεται έτοιμη η βασική παραμετροποίηση της εταιρίας, με: τύπους παραστατικών, έτοιμους λογαριασμούς, πίνακες κ.ά.

Διασφάλιση πληροφοριών
Oλοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας με ορισμό πολλαπλών χρηστών και ομάδων χρηστών, στους οποίους αντιστοιχούν δικαιώματα πρόσβασης σε επιλεγμένες εργασίες της εφαρμογής.

Επαναληπτικό Drill-down
Σε όλα τα πεδία των οθονών της εφαρμογής, όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά στοιχεία, δίνεται η δυνατότητα της άμεσης διερεύνησης και της περαιτέρω ανάλυσης της προέλευσης των στοιχείων αυτών.

Παραμετρικότητα και εύκολος σχεδιασμός φορμών
Πλήρης παραμετρικότητα σε ό,τι αφορά τις κινήσεις και τις συναλλαγές, τα ημερολόγια και τα παραστατικά. Επίσης, εύκολος σχεδιασμός και προσαρμογή φορμών εκτύπωσης και εντύπων παραστατικών, σύμφωνα με τις επιθυμίες, τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης.

Μεταφορά αρχείων
Δυνατότητα εισαγωγής έτοιμων αρχείων από άλλες εφαρμογές χωρίς να απαιτείται η επανακαταχώριση των στοιχείων τους, όπως επίσης και εξαγωγής των αρχείων προς άλλες εφαρμογές, για περαιτέρω επεξεργασία.

Παρακολούθηση πολλαπλών εταιρειών και χρήσεων
Πλήρως οριζόμενη διάρκεια μέχρι 24 περιόδους και συγκριτικά στοιχεία των εγγραφών από προηγούμενες χρήσεις.

Συνολική εικόνα της επιχείρησης
Μέσα από ένα σύνολο αθροιστών παρέχεται ανά πάσα στιγμή στον επιχειρηματία η συνολική εικόνα της επιχείρησης, η οποία αφορά στην οικονομική της κατάσταση και δραστηριότητα.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΤΟΥ SINGULAR CONTROL

Το Singular Control διατίθεται σε 4 συνδυασμούς - πακέτα, που καλύπτουν διαφορετικές επιχειρηματικές ανάγκες.

Singular Control 2
Απευθύνεται στις μικρές και αναπτυσσόμενες εμπορικές επιχειρήσεις με χονδρικές και λιανικές πωλήσεις. Περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες του Singular Control 1 και επιπλέον τη διαχείριση Πωλήσεων Χονδρικής.

Singular Control 3
Απευθύνεται στις μικρές και αναπτυσσόμενες εμπορικές επιχειρήσεις που τους ενδιαφέρει η μέγιστη αξιοποίηση των στοιχείων που καταχωρούνται στην εφαρμογή. Περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες του Singular Control 2 και επιπλέον διαχείριση παραγγελιών, παρακολούθηση πωλητών, διαχείριση εκπτωτικής πολιτικής πελατών, αντιστοιχίσεις παραστατικών, δυο αποθηκευτικούς χώρους και extra reporting.

Singular Control 4
Απευθύνεται σε μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις που απαιτούν αυξημένη λειτουργικότητα σε όλα τα επιμέρους υποσυστήματα της μηχανογραφικής τους εφαρμογής. Εμπεριέχει το Singular Control 3 ενώ διαθέτει πλήθος επιπρόσθετων λειτουργιών, όπως σετ ειδών, διαχείριση τιμοκαταλόγων, διαχείριση δύο μονάδων μέτρησης ανά είδος κλπ, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς που απευθύνεται.

Η οικογένεια εφαρμογών Singular Control περιλαμβάνει επίσης extra υποσυστήματα ειδικών απαιτήσεων:

Χρώμα / Μέγεθος

Διαχείριση ξένου νομίσματος

Φάκελος Εισαγωγών

Έργα / Συμβάσεις

Είδη εγγυοδοσίας

P.O.S.

M.I.S. 1 & M.I.S. 2

Singular Importer – Exporter

ενώ παράλληλα ολοκληρώνεται από τα modules της οικονομικής διαχείρισης:

Διαχείριση βιβλίων Α΄& Β΄ κατηγορίας

Διαχείριση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας

Διαχείριση παγίων στοιχείων

Ισολογισμός

Αναλυτική λογιστική

καθώς και την εφαρμογή Cashier On Line για σύνδεση με ταμειακές μηχανές.