Υπογράφηκαν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για την τμηματική καταβολή σε τρεις δόσεις του ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις, καθώς και για την αναστολή πλειστηριασμών από τα πιστωτικά Ιδρύματα για χρέη ιδιωτών έως 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτές οι επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες στο ΦΠΑ και τηρούν βιβλία Α', Β' ή Γ' κατηγορίας μπορούν να καταβάλουν το 30% του ΦΠΑ που τους αναλογεί με την υποβολή της δήλωσης και να εξοφλήσουν το υπόλοιπο ποσό σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Το ποσό της κάθε μίας από τις δύο αυτές δόσεις θα προσαυξάνεται κατά 1%, ενώ δεν θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις της νομοθεσίας.Σε ό,τι αφορά την αναστολή των πλειστηριασμών έχει ισχύ μέχρι 31/12/2009 και αφορά χρέη ιδιωτών μέχρι 200.000 ευρώ.