Ανακοίνωση της BSA Αθήνα, 6 Ιουλίου 2010.

Η Business Software Alliance (BSA) επικροτεί την πρωτοβουλία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ πρ. ΥΠ.Ε.Ε) για την σύσταση Τμήματος Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας με το οποίο στοχεύει στην πάταξη του φορολογικού εγκλήματος που συνδέεται με την προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο 3842/10, το Τμήμα Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας θα είναι αρμόδιο για τη συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων από βάσεις δεδομένων και λοιπές πηγές πληροφοριών καθώς και για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και ερευνών προς εντοπισμό, αποκάλυψη και καταπολέμηση οικονομικών εγκλημάτων που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία, όπως η χρήση μη αδειοδοτημένων προγραμμάτων Η/Υ.
Επίσης, βάσει του ισχύοντος νόμου 3524/2007, όπου πραγματοποιείται έλεγχος και διαπιστώνεται χρήση μη αδειοδοτημένου λογισμικού θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1.000 Ευρώ για κάθε μη αδειοδοτημένο πρόγραμμα. Παραδείγματος χάριν, μια επιχείρηση που διαθέτει συνολικά οκτώ Η/Υ των οποίων τα προγράμματα λογισμικού είναι πειρατικά (δεν διαθέτουν νόμιμη άδεια χρήσης), θα κληθεί να πληρώσει συνολικό πρόστιμο 8.000 ευρώ. Εάν ο κάθε Η/Υ διαθέτει περισσότερα από ένα πειρατικά προγράμματα, το πρόστιμο μπορεί να διπλασιαστεί ή ακόμα και να πενταπλασιαστεί.
Η κα Αρχοντoύλα Παπαπαναγιώτου, νομικός σύμβουλος της BSA στην Ελλάδα τονίζει πως «είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη για την εφαρμογή των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας ώστε η Ελλάδα να μπορέσει μειώσει το ποσοστό πειρατείας που έχει φθάσει στο 58% και μας κατατάσσει στην τρίτη υψηλότερη θέση στην ΕΕ. Εάν τα νέα φορολογικά μέτρα εφαρμοστούν με συνέπεια από τις αρχές και η Ελλάδα καταφέρει να μειώσει το ποσοστό πειρατείας κατά 10% σε τέσσερα χρόνια, εκτιμάται πως θα δημιουργηθούν περισσότερες από 1.000 νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχυθεί το ΑΕΠ κατά €261 εκ. και θα προστεθούν επιπλέον €88 εκ σε φορολογικά έσοδα χωρίς να υπολογίζονται οι επιπλέον εισπράξεις από την επιβολή του διοικητικού προστίμου».
Μια εύκολη και απλή λύση για την διαχείριση του λογισμικού μιας επιχείρησης αποτελεί η εφαρμογή ενός προγράμματος Διαχείρισης Πόρων Λογισμικού (Software Asset Management – SAM), με το οποίο δημιουργείται βάση δεδομένων για τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται, καταγράφονται πόσα από αυτά διαθέτουν –ή όχι- νόμιμη άδεια χρήσης ή ακόμα και πόσα από αυτά δεν χρησιμοποιούνται και χρειάζεται να αφαιρεθούν. Η εφαρμογή ενός προγράμματος SAM διαθέτει πολλαπλά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις καθώς διασφαλίζει τη νομιμότητά τους, βοηθάει στην εξοικονόμηση χρημάτων και αποτρέπει τεχνικούς κινδύνους που προκύπτουν από την χρήση πειρατικού λογισμικού.
Ο Οδηγός SAM που διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα της BSA παρέχει χρήσιμες συμβουλές επεξηγώντας την έννοια του λογισμικού, της άδειας χρήσης, των διαφορετικών ειδών αδειών που υπάρχουν, τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να διαχειριστεί το λογισμικό του καθώς επίσης και τους κινδύνους που κρύβουν οι παράνομες εκδόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δωρεάν εργαλεία για την Διαχείριση Πόρων Λογισμικού και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.bsa.org/hellas.

Για την BSA
Η Business Software Alliance (www.bsa.org/hellas) είναι ένας επιφανής οργανισμός που εκπροσωπεί τη βιομηχανία εμπορικού λογισμικού και δραστηριοποιείται σε 80 χώρες με στόχο την διεύρυνση της αγοράς λογισμικού και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για περαιτέρω ανάπτυξη και καινοτομία. Κυβερνήσεις και συνεργάτες της βιομηχανίας απευθύνονται στην BSA προκειμένου να συζητήσουν προσεγγίσεις σε καίρια θέματα πολιτικής και νομικών ζητημάτων αναγνωρίζοντας ότι το λογισμικό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο όλων των εθνών. Κάθε χρόνο, τα μέλη της BSA επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια στις εγχώριες οικονομίες, στην αγορά εργασίας και στην ανάπτυξη λύσεων νέας-γενιάς βοηθώντας τους ανθρώπους ανά τον κόσμο να είναι πιο παραγωγικοί και ασφαλείς. Τα μέλη της BSA περιλαμβάνουν τις εταιρίες: Adobe, Altium, Apple, Asseco Poland S.A., Attachmate, Autodesk, Autoform, AVEVA, Bentley Systems, CNC, Corel, Dassault Systemes SolidWorks Corporation, DBA Lab S.p.A., Mamut, Microsoft, NedGraphics, Progress Software, O&O Software, Siemens, SingularLogic, Symantec, Tekla και The MathWorks.

Στην Ελλάδα η ΒSΑ (www.bsa.org/hellas) δραστηριοποιείται από το 1992 με σκοπό την πληροφόρηση και την προστασία των επιχειρήσεων και του κοινού από την παράνομη χρήση λογισμικού, υποστηρίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς πληροφορικής, η οποία παρεμποδίζεται από την παράνομη αντιγραφή και διακίνηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Παράλληλα, στην Ελλάδα, οι ενέργειες της BSA υποστηρίζονται από εταιρείες παραγωγής, διάθεσης, προώθησης και εμπορίας λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών: Άνοδος AE, Singular Logic SA,  Info-Quest AΕΒΕ,  Rainbow ΑΕ, Sunsoft ΕΠΕ, Syntax Πληροφορική ΑΕ, και  Talos Software & IT.