Τρείς νέες εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από τη ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Συγκεκριμένα εναργοποιήθηκε η νέα δομημένη καλωδίωση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου και δημιουργήθηκε ασφαλές Computer Room, ολοκληρώθηκε η μεταφορά του Κ.Ε.Π. Νομαρχίας Ζακύνθου σε νέο μεγαλύτερο χώρο, που θα εξυπηρετεί καλύτερα τους πολίτες, ολοκληρώθηκε επίσης η  μεταφορά του Δήμου Αρκαδίων Ζακύνθου στο σύγχρονο νέο Δημαρχείο.