Η ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ αυτή την περίοδο υλοποιεί πλήθος εγκαταστάσεων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα ελευθέρων επαγγελματιών – επιστημόνων, με την γνωστή συνέπεια που τη διακρίνει. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η εταιρεία μας ανέλαβε όχι μόνο την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εκπαίδευση (όπου απαιτείτο) του μηχανογραφικού εξοπλισμού των πελατών της αλλά υπέβαλε τα επιχειρηματικά τους σχέδια ηλεκτρονικά  στο Πληροφοριακό Σύστημα  Κρατικών Ενισχύσεων, και με μια διαδικασία συνεχούς ενημέρωσης πέτυχε την έκκριση τους. Έτσι οκτώ (8) τεχνικά γραφεία, τρία (3) δικηγορικά γραφεία, δύο (2) λογιστικά γραφεία και  ένας (1) γιατρός – όλοι έγκριτοι συμπολίτες μας - εμπιστεύτηκαν την εταιρεία μας.