Οι προτάσεις που αφορούν τα επιδοτούμενα προγράμματα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Επιχειρηματικότητας Νέων, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) μετά τις 15/06/2009 και μέχρι τις 14/09/2009.