Λογιστικά Γραφεία

Η ανάγκη αυτοματοποίησης της λειτουργίας των λογιστικών γραφείων είναι αυτονόητη και αδιαμφισβήτητη. Η ΛΥΣΗ Πληροφορική έχει όλη την απαιτούμενη τεχνογνωσία, ώστε να υποστηρίξει και αυτές τις πολύ απαιτητικές επιχειρήσεις. Πιο κάτω παρουσιάζονται προϊόντα λογισμικού και υλικού ήδη εγκατεστημένα από την εταιρεία μας, που λειτουργούν με επιτυχία σε επιχειρήσεις σαν τη δική σας.

Pylon Accounting (λογ.γραφεία)
Pylon Accounting (λογ.γραφεία)

Η οικογένεια εφαρμογών Pylon Accounting Suite αποτελεί την επόμενη γενιά λογιστικών προγραμμάτων για λογιστικά γραφεία. Βασισμένη στις εφαρμογές της οικογένειας  EXTRA – HYPER και προγραμματισμένη πάνω στην ομάδα εφαρμογών PYLON, έρχεται να εμπλουτίσει μια κλασσική εφαρμογή λογιστικής διαχείρισης με τις δυνατότητες μαζικών μεταβολών, παραμετροποίησης και δημιουργίας προβολών και εκτυπωτικών που προσφέρει ένα εμπορικό πρόγραμμα.

Το Pylon Accounting Suite περιέχει όλο το κύκλωμα των εφαρμογών λογιστικής διαχείρισης της σειράς EXTRA – HYPER για να καλυφθούν οι ανάγκες πλήρους παρακολούθησης του πελατολογίου σας, και επιπροσθέτως παρέχει πληθώρα καινοτόμων δυνατοτήτων όπως το διεταιρικό λογιστικό σχέδιο, η αυτοτέλεια χρήσεων, η δημιουργία απεριόριστων αναφορών (βιβλία, ισοζύγια, ημερολόγια) με την μορφή προτύπων, το εξελιγμένο σύστημα παρακολούθησης παγίων, η παρακολούθηση συμβάσεων μεταξύ λογιστικού γραφείου και πελατών και το CRM λογιστικού γραφείου.

Η εταιρεία μας εγκαθιστά τις λογιστικές αυτές εφαρμογές, παρέχει σωστή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, καθώς και  τεκμηριωμένη υποστήριξη, προσθέτοντας αξία στο προϊόν για το λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο , που θα επιλέξει εμάς ως συνεργάτες. Φυσικά δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας με τις εμπορικές – ξενοδοχειακές εφαρμογές της Epsilon Net για αυτόματη ενημέρωση της λογιστικής.

 

Ενδιαφέρομαι...
Extra Λογιστική (λογ.γραφεία)
Extra Λογιστική (λογ.γραφεία)

Η εφαρμογή λογιστικής διαχείρισης της σειράς EXTRA αποτελεί μια πλήρη και αξιόπιστη επιλογή για λογιστές και μικρά λογιστικά γραφεία. Καλύπτει όλες τις ανάγκες για την παρακολούθηση επιχειρήσεων Β’ και Γ’ κατηγορίας μέσω ενός εύχρηστου και απλού περιβάλλοντος εργασίας, με πληθώρα αυτοματοποιήσεων και τυποποιημένων διαδικασιών.

Ο βασικός κορμός της εφαρμογής περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εκτυπώσεις, πληθώρα εντύπων με δυνατότητα online υποβολής (ΦΠΑ, VIES-Intrastat, Ε3, παρακρατούμενοι φόροι, κτλ), απευθείας διασύνδεση με τις δημόσιες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και πλήρη διαχείριση της πλατφόρμας myData. Επιπλέον, μέσω modules υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης αξιογράφων, οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων – έργων, έκδοσης παραστατικών παροχής υπηρεσιών για τον λογιστή – λογιστικό γραφείο, ενημέρωσης από εμπορικές εφαρμογές και αυτοματοποίησης του κλεισίματος ισολογισμού.

Η εταιρεία μας εγκαθιστά τις λογιστικές αυτές εφαρμογές, παρέχει σωστή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, καθώς και  τεκμηριωμένη υποστήριξη, προσθέτοντας αξία στο προϊόν για το λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο , που θα επιλέξει εμάς ως συνεργάτες. Φυσικά δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας με τις εμπορικές – ξενοδοχειακές εφαρμογές της Epsilon Net για αυτόματη ενημέρωση της λογιστικής.

Ενδιαφέρομαι...
Hyper.Action Λογιστική (λογ.γραφεία)
Hyper.Action Λογιστική (λογ.γραφεία)

Η εφαρμογή λογιστικής διαχείρισης της σειράς HYPER αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα λογιστικής παρακολούθησης για μεγάλα λογιστικά γραφεία. Το σύγχρονο περιβάλλον εργασίας της εφαρμογής ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις ενός λογιστικού γραφείου, καθώς συνδυάζει όλο το φάσμα δυνατοτήτων της σειράς EXTRA (βασικό κορμό & επιπρόσθετα modules) για την ορθή παρακολούθηση κάθε είδους επιχείρησης με τις προσθήκες της σειράς HYPER, οι οποίες παρέχουν ειδική πληροφόρηση για το πελατολόγιό σας μέσω εξειδικευμένων κυκλωμάτων και προσφέρουν αναλυτική εικόνα για τα κόστη των εργασιών που απαιτούνται για τον κάθε πελάτη σας ξεχωριστά και  την παραγωγικότητα των εργαζομένων του λογιστικού σας γραφείου.

Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή της σειράς HYPER πετυχαίνει τα παραπάνω μέσω ξεχωριστών μενού που σχετίζονται με την δημιουργία custom δυναμικών οικονομικών καταστάσεων και χρηματοοικονομικού reporting,  την κοστολόγηση εργασιών του λογιστικού γραφείου και την παρακολούθηση της πορείας και της εξέλιξης μιας επιχείρισης με την χρήση των κυκλωμάτων αριθμοδεικτών – προϋπολογισμών.

Η εταιρεία μας εγκαθιστά τις λογιστικές αυτές εφαρμογές, παρέχει σωστή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, καθώς και  τεκμηριωμένη υποστήριξη, προσθέτοντας αξία στο προϊόν για το λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο , που θα επιλέξει εμάς ως συνεργάτες. Φυσικά δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας με τις εμπορικές – ξενοδοχειακές εφαρμογές της Epsilon Net για αυτόματη ενημέρωση της λογιστικής.

Ενδιαφέρομαι...
Extra Μισθοδοσία (λογ.γραφεία)
Extra Μισθοδοσία (λογ.γραφεία)

Η εφαρμογή μισθοδοσίας της σειράς EXTRA απευθύνεται σε λογιστές και μικρά λογιστικά γραφεία που θέλουν να αυτοματοποιήσουν τον υπολογισμό και την παρακολούθηση της μισθοδοσίας των εργαζομένων των επιχειρήσεων. Καλύπτει όλες τις κατηγορίες εργαζομένων με ελάχιστη παραμετροποίηση από τον χρήστη, περιέχει πλήθος εκτυπώσεων και αναφορών για τον κάθε εργαζόμενο ή εργοδότη και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα έντυπα προς υποβολή για οποιαδήποτε περίπτωση. Επιπλέον, μέσω τακτικών και άμεσων αναβαθμίσεων του προγράμματος από την παραγωγό εταιρεία EpsilonNet, η εφαρμογή ενημερώνεται με τις οποιεσδήποτε αλλαγές στη νομοθεσία.

Ο βασικός κορμός της εφαρμογής περιλαμβάνει ολοκληρωμένη διαχείριση συλλογικών συμβάσεων εργασίας με αυτόματες ενημερώσεις μέσω internet, μαζικότητα υπολογισμών και λοιπών ενεργειών για όλους τους εργαζομένους, διαχείριση και επεξεργασία μισθοδοτικών περιόδων και πληρότητα εκτυπώσεων. Μέσω επιπρόσθετων modules, παρέχεται η δυνατότητα μαζικής διαχείρισης αδειών, κέντρων κόστους, δημιουργίας custom εκτυπωτικών αναφορών και διαχείρισης κάθετων αγορών.

Η εταιρεία μας εγκαθιστά αυτές τις εφαρμογές Μισθοδοσίας, παρέχει σωστή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, καθώς και  τεκμηριωμένη υποστήριξη, προσθέτοντας αξία στο προϊόν για το λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο , που θα επιλέξει εμάς ως συνεργάτες. Φυσικά δημιουργεί γέφυρες επικοινωνία με τις εφαρμογές Epsilon Smart Ergani για το ψηφιακό ωράριο και την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Ενδιαφέρομαι...
Hyper.Action Μισθοδοσία (λογ.γραφεία)
Hyper.Action Μισθοδοσία (λογ.γραφεία)

Η εφαρμογή μισθοδοσίας της σειράς HYPER αποτελεί μία από τις πληρέστερες εφαρμογές διαχείρισης όλου του κυκλώματος της μισθοδοσίας για μεγάλο αριθμό εργαζομένων και εταιρειών. Το περιβάλλον του προγράμματος περιλαμβάνει όλα τα μενού και τις δυνατότητες της σειράς EXTRA και προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία παραμετροποιήσεων και μαζικών ενεργειών για την καλύτερη διαχείριση των εργαζομένων των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, παρέχει σύγχρονα εργαλεία και υποσυστήματα για λόγους import / export αρχείων, πρόσβαση στους πίνακες της βάσης, ξεχωριστό υποσύστημα ωρομέτρησης καθώς και δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων και αποτελεσμάτων ωρομέτρησης από ρολόγια παρουσίας – τρίτες εφαρμογές.

Η εταιρεία μας εγκαθιστά αυτές τις εφαρμογές Μισθοδοσίας, παρέχει σωστή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, καθώς και  τεκμηριωμένη υποστήριξη, προσθέτοντας αξία στο προϊόν για το λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο , που θα επιλέξει εμάς ως συνεργάτες. Φυσικά δημιουργεί γέφυρες επικοινωνία με τις εφαρμογές Epsilon Smart Ergani για το ψηφιακό ωράριο και την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Ενδιαφέρομαι...
Tax System | 5 (λογ.γραφεία)
Tax System | 5 (λογ.γραφεία)

Το Extra Tax System είναι μια εφαρμογή – πολυεργαλείο απαραίτητο για κάθε λογιστή – λογιστικό γραφείο. Αποτελεί μια βάση δεδομένων του πελατολογίου του λογιστικού γραφείου, μέσα από την οποία πετυχαίνεται πλήρως η διαχείριση όλου του φάσματος των φορολογικών εντύπων, η ακριβής εκκαθάριση φορολογίας εισοδήματος και η άμεση ενημέρωση όλων των φορολογικών και εργατικών υποχρεώσεων.

Κάποιες από τις σημαντικότερες δυνατότητες της εφαρμογής είναι επίσης η αυτόματη σύνδεση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ, Α.Α.Δ.Ε, Γ.Ε.ΜΗ, Ασφαλιστικών Ταμείων, κ.α,  οι μαζικές υποβολές φορολογικών εντύπων και οι χρήσιμες προβολές για την παρακολούθηση των υποβολών τους για κάθε υπόχρεο, το εργαλείο υπολογισμού υπεραξίας μεταβίβασης οποιασδήποτε επιχείρησης, οι αντλήσεις στοιχείων και οι αντιγραφές δεδομένων μεταξύ εντύπων, η άμεση και μαζική αποστολή μέσω email ή sms διάφορων εντύπων, πληροφοριών προς το πελατολόγιο μέσα από την εφαρμογή και η πληροφόρηση δηλώσεων.

Η εταιρεία μας εγκαθιστά την εφαρμογή Tax System|5, παρέχει σωστή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, καθώς και  τεκμηριωμένη υποστήριξη, προσθέτοντας αξία στο προϊόν για το λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο , που θα επιλέξει εμάς ως συνεργάτες.

Ενδιαφέρομαι...
Smart Ergani & Ergani Advanced
Smart Ergani & Ergani Advanced

Το Smart Ergani & Ergani Advanced είναι μια 360Ο λύση για τις επιχειρήσεις, καθώς καλύπτει, σε πλήρη συμμόρφωση με τη Νομοθεσία τις υπηρεσίες Δήλωσης & Ηλεκτρονικής Υποβολής Ωραρίου & Αδειών, Σήμανσης Κάρτας, Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πραγματικής Απασχόλησης και Διασφάλισης Εργοδότη για ορθή εφαρμογή νομοθεσίας.

Επιπλέον, αναβαθμίζει τον ρόλο του Λογιστή της επιχείρησης από Διαχειριστή σε Σύμβουλο, καθώς ελέγχει και συγκρίνει το ψηφιακό ωράριο με την ψηφιακή κάρτα και υπολογίζοντας παράλληλα τη μισθοδοσία με ορθά και πραγματικά δεδομένα. Τέλος, εξασφαλίζει τη διασύνδεση της Ψηφιακής Κάρτας με τα πληροφοριακά συστήματα Ωρομέτρησης, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας της κάθε επιχείρησης.

H ΛΥΣΗ Πληροφορική ήδη έχει εγκατεστημένη την εφαρμογή σε επιχειρήσεις, που υποχρεούνται στην χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, έχει εκπαιδεύσει  και υποστηρίζει αυτό το καινοτόμο και απαραίτητο πλέον προϊόν για όλες τις επιχειρήσεις.

Ενδιαφέρομαι...
Μηχανογραφικός εξοπλισμός
Μηχανογραφικός εξοπλισμός

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαιτούμενου μηχανογραφικού εξοπλισμού, που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του λογισμικού σας (Servers, Computers, Printers).

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης υλικού και συστημικού λογισμικού (service) έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να υποστηρίζει τεχνικά τον εξοπλισμό αυτό, είτε επισκευάζοντάς τον, είτε αντικαθιστώντας τον εφόσον συντρέχουν λόγοι για κάτι τέτοιο, συμβάλλοντας αφενός στην μη απαξίωση του εξοπλισμού, αφετέρου στην αδιάκοπη λειτουργία του.

Διαθέτει άρτια εκπαιδευμένους τεχνικούς, οργανωμένο εργαστήριο και επαρκή ποσότητα ανταλλακτικών για να υποστηρίξει όλες τις επιχειρήσεις.

Ενδιαφέρομαι...
Δίκτυα & Ασφάλεια Δικτύων
Δίκτυα & Ασφάλεια Δικτύων

Για κάθε σύγχρονη επιχείρηση το μηχανογραφικό δίκτυο (network Infrastructure) αποτελεί την σημαντικότερη υποδομή, μέσω της οποίας κυκλοφορούν δεδομένα όλων των τύπων (εικόνας, βίντεο, κειμένου, ομιλίας κλπ)!

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη και δημιουργία του εταιρικού σας  δικτύου με τον κατάλληλο ενεργό (Routers, Switches, Firewalls, Antennas κλπ) και παθητικό εξοπλισμό (Racs, Patch Panels, Patch Cords κλπ). Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ασφάλεια των μηχανογραφικών δικτύων με τις κατάλληλες διατάξεις προστασίας.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται εύρυθμη λειτουργία λογισμικού και εξοπλισμού, όπως και η ενιαία υποστήριξη από τα αντίστοιχα τεχνικά τμήματα της εταιρείας μας!

Ενδιαφέρομαι...
Wi-Fi - Ασύρματη Πρόσβαση στο Internet
Wi-Fi - Ασύρματη Πρόσβαση στο Internet

Η εταιρεία μας εγκαθιστά και υποστηρίζει  σύστημα πρόσβασης των πελατών σας στο Internet (Wi-Fi) μέσω ασυρμάτων κεραιών (κλασσική περίπτωση εγκατάστασης η ασύρματη πρόσβαση των πελατών των ξενοδοχείων στο internet).

Ένα σύστημα που η υψηλή αξιολόγηση των πελατών σας, δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σας. Όπως και η χαμηλή αντίστοιχα.

Η σωστή μέθοδος μετρήσεων, η σωστή επιλογή εξοπλισμού και αναλυτική καταγραφή αναγκών, καταλήγει πάντοτε σε σωστές εγκαταστάσεις, που προσφέρουν την επιθυμητή κάλυψη στους χώρους της επιχείρησής σας, ώστε σε συνδυασμό με την κατάλληλη παροχή, να μην έχετε ποτέ πια αρνητικά σχόλια από τους πελάτες σας.

Ενδιαφέρομαι...
Τηλεφωνικά κέντρα
Τηλεφωνικά κέντρα

Η εταιρεία μας εγκαθιστά, εκπαιδεύει και υποστηρίζει τα πλήρως ΙΡ τηλεφωνικά κέντρα της εταιρείας Yeastar. H Yeastar είναι πρωτοπόρος κατασκευαστής για συστήματα PBX. Από την ίδρυσή της το 2006, οι λύσεις Yeastar έχουν διατεθεί από αυτούς τους συνεργάτες σε περισσότερους από 200.000 πελάτες, σε περισσότερες από 100 χώρες.

Τα σύγχρονα αυτά τηλ κέντρα προσφέρουν σπουδαίες δυνατότητες, όπως χρήση της κοινής δομημένης καλωδίωσης, ρύθμιση λειτουργίας από μακριά, εσωτερικό στο κινητό του χρήστη, υποστήριξη τηλεφωνικών συσκευών Wi Fi, ουσιαστικά απεριόριστη επέκταση, ενοποιημένη επικοινωνία κλπ.

Η ΛΥΣΗ Πληροφορική διαθέτει πιστοποιημένους εγκαταστάτες, με συνεχή επιμόρφωση για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των τηλεφωνικών κέντρων!

Ενδιαφέρομαι...
Ψηφιακά Φωτοαντιγραφικά
Ψηφιακά Φωτοαντιγραφικά

H ΛΥΣΗ Πληροφορική από το 1996  αντιπροσωπεύει επάξια τα ψηφιακά φωτοαντιγραφικά και Plotters  μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο του αυτοματισμού γραφείου της Ιαπωνικής Canon.

Τα φωτοαντιγραφικά που εξελίχθηκαν σε πολυμηχανήματα με την πρόοδο της τεχνολογίας,  διαθέτους  πολύ μεγάλες δυνατότητες και μπορούν να εξυπηρετήσουν ολόκληρες ομάδες εργασίας σε λειτουργίες φωτοαντιγραφής, κοινόχρηστης σάρωσης, δικτυακής εκτύπωσης σε Α4 ή/και Α3 μέγεθος και πολλά ακόμη.

Η εταιρεία μας εγκαθιστά και υποστηρίζει τεχνικά πλήρως τα Canon φωτοαντιγραφικά, διαθέτοντας υψηλή τεχνογνωσία, παρακολουθώντας συνεχώς επιμορφωτικά σεμινάρια.

Ενδιαφέρομαι...
Φόρμα επικοινωνίας