Galaxy Hotel PMS
Galaxy Hotel PMS

Galaxy Hotel: Προηγμένη λύση για την ολοκληρωμένη διαχείριση και αυτοματοποίηση των σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων, αλυσίδων και καταλυμάτων, βασισμένη στη σύγχρονη τεχνολογία Galaxy από τη SingularLogic.

Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου της φιλοξενίας με έμφαση σε αυτές με σύνθετη διαχείριση. Κύριο πλεονέκτημα της είναι η ενοποίηση όλων των λειτουργιών μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης κάτω από μια εφαρμογή και σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Καθιστά εύκολη την διαχείριση των τουριστικών επιχειρήσεων, με συγκεντρωμένες λύσεις σε ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας.

Διαθέτει όλα τις απαιτούμενα πρόσθετα με τη μορφή modules, που μπορεί να ζητήσει μια επιχείρηση όπως, Front Office, Back Office, Inventory Management, Online Pos & Mobile Ordering, Accounting, CRM, Android & IOS App, Διασυνδέσεις με εφαρμογές ή πλατφόρμες, όπως Channel Manager, Tui Destimo, Exclusivi, IPTV, Mail Chimp, καθώς και με e-shops πλατφόρμες και πολλά άλλα,  που τελικά ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό πελάτη.

To Galaxy Hotel PMS παραμετροποιείται κατάλληλα από την εταιρεία μας προσθέτοντας αξία στο προϊόν γιατί :

  • Βελτιώνει τις συνηθέστερες φόρμες για τη βέλτιστη λειτουργία, προσθέτοντας αναγκαία πεδία χρήστη.
  • Βελτιώνει τις λίστες (browsers), επίσης για να επιταχύνεται η λειτουργία του χρήστη.
  • Σχεδιάζει εκτυπούμενες φόρμες με στοιχεία κρατήσεων (πχ προσωρινή απόδειξη είσπραξης ΦΔ, Booking Confirmation, Group Proforma Invoice, Registration Form κλπ).
  • Δημιουργεί τις απαραίτητες εκτυπώσεις που επιθυμεί ο επιχειρηματίας ο λογιστής ή οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.
  • Δημιουργεί Dashboard για οπτικοποιημένη και πινακοποιημένη παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
  • Υποστηρίζει διασύνδεση με Passport Scanner
  • Υποστηρίζει διασυνδέσεις με συστήματα κρατήσεων (Channel Manager, Web Booking Engine, T.O. Extranet).
  • Υποστηρίζει διασυνδέσεις με συστήματα  Revenue Management (Lybra Tech).
  • Δημιουργεί καμπάνιες μέσω Pylon CRM και πολλά άλλα.

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη ως Platinum συνεργάτης της Epsilon Singularlogic με πολλές πιστοποιήσεις εξειδικευμένων συμβούλων!

Ενδιαφέρομαι...
Φόρμα επικοινωνίας