Γιατί με τη “ΛΥΣΗ”…

Η “ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ” ιδρύθηκε με γνώμονα και εξακολουθεί να προσπαθεί, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Οι πλειοψηφία των πελατών μας μπορεί να το επιβεβαιώσει. Κατόρθωσε να “ξεφύγει” από τα στενά πλαίσια της οικογενειακής επιχείρησης για λόγους ανάγκης και σχεδιασμού προς την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και όχι για λόγους εντυπωσιασμού. Έτσι με την σημερινή δομή της, το πλήθος και την εξειδίκευση των τεχνικών της μπορεί και επεμβαίνει άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε τεχνικό πρόβλημα.

Οι τεχνικοί της “ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ” παρακολουθούν πλέον τις περισσότερες εκπαιδεύσεις από ποτέ, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται διαρκώς το γνωστικό τους αντικείμενο και αυτό να γίνεται αντιληπτό από τους πελάτες μας.  Συνεργάζεται μόνο με τους καλύτερους προμηθευτές από όλη την Ελλάδα και απολαμβάνει της πλήρους εμπιστοσύνης τους. Και δεν σταματά να ερευνά διαρκώς την αγορά για επίκαιρες και καινοτόμες λύσεις πληροφορικής. Το γεγονός, ότι έχει αξιολογηθεί από πολλά χρόνια ως Platinum συνεργάτης της EpsilonNet, Singular Business Center, Quest Service Partner αποτελούν χειροπιαστές αποδείξεις.

Διαθέτει μια ευέλικτη ομάδα ανθρώπων με σημαντικές γνώσεις όχι μόνο στο αντικείμενο της πληροφορικής τεχνολογίας αλλά και στο αντικείμενο της οργάνωσης των επιχειρήσεων. Έτσι μπορούμε να εντοπίσουμε τις ανάγκες των πελατών μας και να μετατρέψουμε τις δυνατότητες, που προσφέρει η νέα τεχνολογία σε επιχειρηματικά πλεονεκτήματα για αυτούς.Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, που εφαρμόζει η “ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ” αποτελεί από μόνο του σημαντικότατο λόγο για να συνεργαστεί κανείς με την εταιρεία μας, αφού έχει διασφαλισμένη ποιότητα υπηρεσιών.

Η συνεχής αναζήτηση των διοικούντων αλλά πλέον και όλου του προσωπικού της “ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ” για διαρκή βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα, αποτελεί ακόμη και σήμερα την κύρια φιλοσοφία προσανατολισμού της εταιρείας. Και τέλος γιατί η “ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ” από το 1989 διατηρείται στην κορυφή της τοπικής αγορά αυξάνοντας διαρκώς την απόσταση από τους ανταγωνιστές της σε όλα τα επίπεδα και είναι μια από τις καλύτερες επαρχιακές εταιρείες στον χώρο της εφαρμοσμένης πληροφορικής Πανελληνίως!