Υπηρεσίες Ανανέωσης Λογισμικού (Release)

Όλες οι εταιρείες λογισμικού προσφέρουν υποχρεωτικά το συμβόλαιο νέων εκδόσεων (Release) του επιχειρηματικού λογισμικού, που χρησιμοποιεί η επιχείρηση. Η έννοια  αυτού του κόστους είναι,  πως το λογισμικό είναι υποχρεωμένο να εξελίσσεται διαρκώς καθώς προκύπτουν:

  • Φορολογικές αλλαγές που επιβάλλονται από το κράτος και το λογισμικό πρέπει να προσαρμοστεί (πχ My Data).
  • Νέες δυνατότητες ή λειτουργικότητα,  που πρέπει να ενσωματωθούν που προκύπτουν είτε από αιτήματα πελατών,  είτε λόγω ανταγωνισμού.
  • Νέες τεχνολογίες (πχ νέα λειτουργικά συστήματα, λειτουργία σε web περιβάλλον, απομακρυσμένη πρόσβαση κλπ).

Η ΛΥΣΗ Πληροφορική εγκαθιστά τακτικότατα τις νέες εκδόσεις ενώ συστήνει πάντοτε την ανανέωση του σχετικού συμβολαίου του λογισμικού που χρησιμοποιείτε, ώστε να είστε πάντοτε ενημερωμένοι με τις τελευταίες εξελίξεις και προστατεύσετε την αρχική σας επένδυση!