Ανάπτυξη Εξατομικευμένης Λειτουργικότητας

Όσο καινοτόμες και να είναι οι σύγχρονες εφαρμογές, όσο καλά και αν προσαρμοστούν  στις λειτουργίες της επιχείρησης, πάντοτε υπάρχουν αιτήματα επιχειρηματιών, διευθυντών, στελεχών ή απλών χρηστών που θέλουν το κάτι παραπάνω προκειμένου είτε να έχουν εξατομικευμένη πληροφόρηση,  είτε να απολαύσουν έξτρα λειτουργικότητα,  είτε απλά να επιταχυνθεί η εργασία τους.

Η ΛΥΣΗ Πληροφορική είναι σε θέση να δημιουργήσει εξατομικευμένη λειτουργικότητα και να ικανοποιήσει τις παραπάνω ανάγκες. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι πιο συνηθισμένες λειτουργικότητες,  που η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και το ενδεικτικό κόστος.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΟΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

Ανάπτυξη Dashboard

Αναφέρεται η ελάχιστη υπηρεσία – Η τελική τιμή θα εξαρτηθεί από τη πολυπλοκότητα του Dashboard) Τεμ. 100,00€

Μονόδρομη Διασύνδεση με Channel Manager

Υπάρχει επιπλέον κόστος που αφορά στη Epsilon Singularlogic – εδώ αναφέρεται το κόστος υπηρεσιών ανά κατάλυμα Τεμ. 250,00€
Αμφίδρομη Διασύνδεση με Channel Manager
Υπάρχει επιπλέον κόστος που αφορά στη Epsilon Singularlogic – εδώ αναφέρεται το κόστος υπηρεσιών ανά κατάλυμα Τεμ. 300,00€

Διασύνδεση με Tour Operator Extranet (Destimo, Jill, EasyJet, Apollo)

Υπάρχει επιπλέον κόστος που αφορά στη Epsilon Singularlogic – εδώ αναφέρεται το κόστος υπηρεσιών ανά κατάλυμα

Τεμ. 100,00€

Διασύνδεση με Lybra Tech

Υπάρχει επιπλέον κόστος που αφορά στη Epsilon Singularlogic – εδώ αναφέρεται το κόστος υπηρεσιών ανά κατάλυμα

Τεμ. 500,00€
Διασύνδεση με Exclusivi contect-free hospitality Υπάρχει επιπλέον κόστος που αφορά στη Epsilon Singularlogic – εδώ αναφέρεται το κόστος υπηρεσιών ανά κατάλυμα Τεμ. 300,00€

Διασύνδεση με Γενική Λογιστική / Έσοδα – Έξοδα

Εφόσον οι εφαρμογές Γενική Λογιστική / Έσοδα – Έξοδα είναι της Epsilon Net

Τεμ. 300,00€
Διασύνδεση με Mail Chimp για αποστολή Campaigns Τεμ. 100,00€
Δημιουργία email Campaign Περιλαμβάνει δημιουργία δυναμικής συλλογής επαφών και δημιουργία Campaign Τεμ. 100,00€
Δημιουργία Campaign με χρονοπρογραμματισμό (αξία ανά campaign) Περιλαμβάνει δημιουργία δυναμικής συλλογής επαφών και δημιουργία Campaign και ρύθμιση χρονοπρογραμματιστή για την αυτόματη αποστολή Τεμ. 150,00€

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Όλες οι παραπάνω αξίες δεν περιλαμβάνουν τον αναλογούντα ΦΠΑ