Επικοινωνία

Η επικοινωνία με την εταιρεία μας είναι πολύ σημαντική. Επιλέξτε τον τρόπο επικοινωνίας που σας ταιριάζει, για μη επείγουσες περιπτώσεις προτιμήστε την αποστολή e-mail.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  +30 26950 45678  (δύο γραμμές)
 +30 26950 41555  (δύο γραμμές)
 +30 26950 27969  (δύο γραμμές)

 

 

Πρόσβαση στα διάφορα τμήματα της εταιρείας μας έχετε ως εξής:

 Τμήμα Υποστήριξης Λογισμικού (Support):  Επιλογή: 3 στο τηλεφωνικό κέντρο  Email: support@lisi.gr
 Τμήμα Υποστήριξης Υλικού και Συστημικού Λογισμικού (Service):  Επιλογή: 2 στο τηλεφωνικό κέντρο  Email: service@lisi.gr
 Τμήμα Πωλήσεων (Sales):  Επιλογή: 1 στο τηλεφωνικό κέντρο  Email: sales@lisi.gr
 Λογιστήριο (Accounting)  Επιλογή: 4 στο τηλεφωνικό κέντρο  Email: l.giatra@lisi.gr

 

Κυριακές, αργίες, σε ώρες εκτός λειτουργίας και για μη επείγουσες περιπτώσεις,  είναι πολύ καλύτερα να αποστέλλετε e-mail στις παραπάνω διευθύνσεις,  διότι το λαμβάνουν ομάδες τεχνικών και όχι μεμονωμένα άτομα.