Επικοινωνία

Η επικοινωνία με την εταιρεία μας είναι πολύ σημαντική. Επιλέξτε τον τρόπο επικοινωνίας που σας ταιριάζει, λάβετε όμως υπόψη σας τις παραινέσεις μας, ώστε να εξυπηρετηθείτε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  +30 26950 45678  (δύο γραμμές)
 +30 26950 41555  (δύο γραμμές)
 +30 26950 27969  (δύο γραμμές)

 

Πρόσβαση στα διάφορα τμήματα της εταιρείας μας έχετε ως εξής:

 Τμήμα Υποστήριξης Λογισμικού (Support):  Επιλογή: 3 στο τηλεφωνικό κέντρο  Email: support@lisi.gr
 Τμήμα Υποστήριξης Υλικού και Συστημικού Λογισμικού (Service):  Επιλογή: 2 στο τηλεφωνικό κέντρο  Email: service@lisi.gr
 Τμήμα Πωλήσεων (Sales):  Επιλογή: 1 στο τηλεφωνικό κέντρο  Email: sales@lisi.gr
 Λογιστήριο (Accounting)  Επιλογή: 4 στο τηλεφωνικό κέντρο  Email: l.giatra@lisi.gr

 

Κυριακές, αργίες και σε ώρες εκτός λειτουργίας είναι πολύ καλύτερα να αποστέλλετε e-mail στις παραπάνω διευθύνσεις,  διότι το λαμβάνουν ομάδες τεχνικών και όχι μεμονωμένα άτομα.