Συμβόλαια Τεχνικής Υποστήριξης

H ΛΥΣΗ Πληροφορική επιδιώκει να προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης στους επαγγελματίες πελάτες της μέσω ετήσιων Συμβολαίων Τεχνικής Υποστήριξης (Σ.Τ.Υ.) προκαθορισμένων ωρών. Με αυτόν τον τρόπο ο πελάτης απολαμβάνει σημαντικές υπηρεσίες υποστήριξης με έκπτωση από την χωρίς συμβόλαιο καθορισμένη τιμή παροχής υπηρεσίας και κατά προτεραιότητα

Παρακάτω αναφέρονται τα συνηθέστερα συμβόλαια υποστήριξης καθώς και ενδεικτικό κόστος. Σημαντικές είναι και οι σημειώσεις που αναφέρουν τον τρόπο που παρέχεται η υπηρεσία υποστήριξης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΙΜΗ /ΩΡΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΣΤΥ-5 Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης 5 ωρών 5 ώρες 50€ 250,00€
ΣΤΥ-10 Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης 10 ωρών 10 ώρες 47€ 470,00€
ΣΤΥ-15 Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης 15 ωρών 15 ώρες 45€ 675,00€
ΣΤΥ-25 Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης 25 ωρών 25 ώρες 40€ 1.000,00€
ΣΤΥ-35 Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης 35 ωρών 35 ώρες 37€ 1.295,00€
A-50 Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης (άνευ συμβολαίου τεχνικής υποστήριξης) 60€
 

  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Όλες οι παραπάνω τιμές  αναφέρονται σε καθαρές αξίες και δεν περιλαμβάνουν τον εκάστοτε αναλογούντα ΦΠΑ.
  • Όλα τα Συμβόλαια Τεχνικής Υποστήριξης (Σ.Τ.Υ.) είναι ετήσιας διάρκειας και η εκτίμηση των ωρών γίνεται με βάση το χρόνο απασχόλησης το προηγούμενο ή τα προηγούμενα έτη. Σκοπός είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη εκτίμηση των ωρών τεχνικής υποστήριξης.
  • Όλα τα Συμβόλαια Τεχνικής Υποστήριξης (Σ.Τ.Υ.) περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες των τεχνικών τμημάτων της εταιρείας και παρέχονται με όλους τους δυνατούς τρόπους.
  • Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης υλικού και συστημικού λογισμικού (hardware & system software service) περιλαμβάνει 2 εργαζόμενους για την υποδοχή αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης και ικανό αριθμό εργαζομένων τεχνικών για την τεχνική υποστήριξη προβλημάτων εξοπλισμού και συστημικού λογισμικού (λειτουργικό σύστημα, λογισμικού antivirus, backup λογισμικού). Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται με τηλεφωνικό τρόπο, με τηλεϋποστήριξη, με επιτόπια παρουσία στην έδρα του πελάτη ή εντός έδρας για εξοπλισμό που ο ίδιος  παραδίδει στο εργαστήριο
  • Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης  λογισμικού (application software support) περιλαμβάνει 2 εργαζόμενους για την υποδοχή αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης και ικανό αριθμό εργαζομένων τεχνικών για την τεχνική υποστήριξη προβλημάτων λογισμικού. Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται με τηλεφωνικό τρόπο, με τηλεϋποστήριξη, ή με επιτόπια παρουσία στην έδρα του πελάτη.
  • Η ΛΥΣΗ Πληροφορική για την αποτελεσματική διαχείριση των αιτημάτων των πελατών διατηρεί σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) το οποίο ανανεώνει συνεχώς. Από 1/1/2014 χρησιμοποιεί το SingularLogic Galaxy CRM.
  • Επίσης η ΛΥΣΗ Πληροφορική από το 2005 είναι πιστοποιημένη με πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 για όλες τις διαδικασίες της (φυσικά και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης).
  • Οι υπηρεσίες υποστήριξης στην έδρα του πελάτη προσφέρονται με τα μεταφορικά και άλλα τεχνικά μέσα που διαθέτει η ΛΥΣΗ Πληροφορική.