Συμβόλαια Τεχνικής Υποστήριξης

H ΛΥΣΗ Πληροφορική επιδιώκει να προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης στους επαγγελματίες πελάτες της μέσω ετήσιων Συμβολαίων Τεχνικής Υποστήριξης (Σ.Τ.Υ.) προκαθορισμένων ωρών. Με αυτόν τον τρόπο ο πελάτης απολαμβάνει σημαντικές υπηρεσίες υποστήριξης με έκπτωση από την χωρίς συμβόλαιο καθορισμένη τιμή παροχής υπηρεσίας και κατά προτεραιότητα

Παρακάτω αναφέρονται τα συνηθέστερα συμβόλαια υποστήριξης καθώς και ενδεικτικό κόστος. Σημαντικές είναι και οι σημειώσεις που αναφέρουν τον τρόπο που παρέχεται η υπηρεσία υποστήριξης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΙΜΗ /ΩΡΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΣΤΥ-5 Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης 5 ωρών 5 ώρες 40€ 200,00€
ΣΤΥ-10 Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης 10 ωρών 10 ώρες 38€ 380,00€
ΣΤΥ-15 Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης 15 ωρών 15 ώρες 35€ 525,00€
ΣΤΥ-25 Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης 25 ωρών 25 ώρες 33€ 825,00€
ΣΤΥ-35 Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης 35 ωρών 35 ώρες 30€ 1.050,00€
A-50 Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης (άνευ συμβολαίου τεχνικής υποστήριξης) 50€
 

  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Όλες οι παραπάνω τιμές  αναφέρονται σε καθαρές αξίες και δεν περιλαμβάνουν τον εκάστοτε αναλογούντα ΦΠΑ.
  • Όλα τα Συμβόλαια Τεχνικής Υποστήριξης (Σ.Τ.Υ.) περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες των τεχνικών τμημάτων της εταιρείας και παρέχονται με όλους τους δυνατούς τρόπους.
  • Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης υλικού και συστημικού λογισμικού(hardware & system software) περιλαμβάνει 2 εργαζόμενους για την υποδοχή αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης και ικανό αριθμό εργαζομένων τεχνικών για την τεχνική υποστήριξη προβλημάτων εξοπλισμού και συστημικού λογισμικού (λειτουργικό σύστημα, λογισμικού antivirus, backup λογισμικού). Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται με τηλεφωνικό τρόπο, με τηλεϋποστήριξη, με επιτόπια παρουσία στην έδρα του πελάτη ή εντός έδρας για εξοπλισμό που ο ίδιος  παραδίδει στο εργαστήριο
  • Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης  λογισμικού (application software) περιλαμβάνει 1 εργαζόμενο για την υποδοχή αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης και ικανό αριθμό εργαζομένων τεχνικών για την τεχνική υποστήριξη προβλημάτων λογισμικού. Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται με τηλεφωνικό τρόπο, με τηλεϋποστήριξη, ή με επιτόπια παρουσία στην έδρα του πελάτη.
  • Η ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  για την αποτελεσματική διαχείριση των αιτημάτων των πελατών διατηρεί σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) το οποίο ανανεώνει συνεχώς. Από 1/1/2014 χρησιμοποιεί το SingularLogic Galaxy CRM.
  • Επίσης η ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ είναι πιστοποιημένη με πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015 για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης.
  • Τέλος οι υπηρεσίες υποστήριξης στην έδρα του πελάτη προσφέρονται με τα μεταφορικά και άλλα τεχνικά μέσα που διαθέτει η ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.