Πιστοποιήσεις-Συνεργασίες

Η ΛΥΣΗ Πληροφορική και τα στελέχη της διαθέτουν τις παρακάτω πιστοποιήσεις εξασφαλίζοντας ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες για όλους. Οι πιστοποιήσεις είναι αποτέλεσμα συνεχούς προσπάθειας για προσαρμογή σε νέα τεχνολογικά ή φορολογικά δεδομένα που συνεχώς μεταβάλλονται. Είναι δε πολύ σημαντικές τόσο για μας όσο και για τους συνεργάτες μας.