Η εμπορολογιστική εφαρμογή Galaxy Commercial απευθύνεται σε μικρές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, καλύπτει πλήρως την εμπορική τους δραστηριότητα, λειτουργεί σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά απλό, εύχρηστο και ευχάριστο και αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξή τους.
Σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο στην πιο σύγχρονη τεχνολογία Galaxy από την SingularLogic, αποτελεί την εγγύηση που θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις που το επιλέγουν στο μέλλον.

Τι περιλαμβάνει:

 • Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Πελάτες - προμηθευτές - χρεώστες – πιστωτές - πωλητές - εισπράκτορες – αντιπρόσωποι. Οικονομικές εγγραφές, εισπράξεις / πληρωμές, διαχείριση αξιογράφων.

 • Εμπορική διαχείριση

Διαχείριση Ειδών, Τιμοκαταλόγων αγορών και πωλήσεων. Παραστατικά Πωλήσεων/Αγορών/Ειδών. Φυσικές απογραφές. Κοστολόγηση αποθεμάτων.

 • Διοικητική πληροφόρηση

Εργαλείο εύκολου σχεδιασμού εκτυπώσεων (Report Generator). Πλήθος έτοιμων αναφορών για αναλυτική πληροφόρηση και έτοιμα OLAP views. Εικόνα επιχείρησης.

 • Χρώμα – Μέγεθος – Στυλ
 • Διαχείριση παρτίδων
 • Διαχείριση Serial Numbers
 • Φάκελος εισαγωγών
 • Γενική Λογιστική
 • Διαχείριση Παγίων
 • Έσοδα – Έξοδα


Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα:

 • Θα το λειτουργήσετε άμεσα εφόσον προσφέρει έτοιμη παραμετροποίηση
 • Το περιβάλλον λειτουργίας είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να είναι απλό, εύχρηστο και ευχάριστο
 • Περιλαμβάνει πλούσια λειτουργικότητα καλύπτοντας όλες τις ανάγκες της επιχείρησής σας
 • Αυτοματοποιεί τις καθημερινές σας διαδικασίες για να αποφεύγονται τα λάθη να κερδίζετε χρόνο
 • Προσφέρει πλούσια και ουσιαστική πληροφόρηση για να έχετε την πλήρη εικόνα της επιχείρησης και τον απόλυτο έλεγχο
 • Εφόσον λειτουργείτε ήδη εφαρμογή της SingularLogic θα μεταφέρετε τα δεδομένα σας πολύ εύκολα και γρήγορα
 • Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο δίκτυο αντιπροσώπων στην Ελλάδα